Prawo w muzyce

Czym jest piractwo?

Piractwo to nielegalne kopiowanie i zarządzanie czyjąś własnością bez zgody twórcy oraz nieprzestrzeganie prawa autorskiego. Nielegalnie nabywanie muzyki jest traktowane w naszym kraju jako przestępstwo!

Do piractwa zaliczamy:

  • rozpowszechnianie muzyki w internecie bez zgody autora
  • wypożyczanie innym plików multimedialnych
  • pobieranie muzyki z nielegalnych źródeł w Internecie
  • puszczanie muzyki w miejscach publicznych bez zgody właściciela

Czym jest plagiat?

Plagiat to przywłaszczenie twórczości innego artysty. Dotyczy to zarówno fragmentów utworu, jak i jego całości. Kradzież czyjejś twórczości jest karalna i wiąże się z postępowaniem sądowym.

Kim jest twórca?

Twórca to osoba, która stworzyła dzieło. Jej dane, takie jak nazwisko, powinny znaleźć się na egzemplarzu utworu. Jeśli ktoś uważa, że wskazana osoba nie jest twórcą utworu, pomimo widocznych danych, musi to udowodnić. W przypadku, kiedy twórca chce być anonimowy, zastępuje go producent, wydawca lub odpowiednia organizacja.

Czy mogę publicznie wykonywać cudze piosenki?

Wykonywanie publicznie utworów innego twórcy jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody od odpowiednich organów prawnych.

Prawo to, dotyczy osób, które planują wykonać dany utwór przed większą publicznością, czyli np. podczas koncertu, występu w amfiteatrze, festynu itp.

W innym przypadku artysta narusza prawo oraz naraża swoje dobre imię wykonując utwór bez próby uzyskania zezwolenia.

Czym jest licencja?

Licencja to umowa, w której licencjodawca upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu na wcześniej określonych warunkach.

Licencja może być zarówno wyłączna, jak i niewyłączna. Oznacza to, że w niektórych przypadkach z utworu może korzystać tylko jeden użytkownik.