Konkursy

Regulamin konkursów na portalu WLKM.pl

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursów jest portal WLKM.pl
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Celem konkursów jest szersza promocja artystów.
 4. Sponsorem nagród jest sam organizator oraz współpracujące z nim podmioty, działające w branży muzycznej.

§2  [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. Do konkursu może przystąpić każdy, poprzez wysłanie zgłoszenia.
 2. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik powinien:
  1. Spełnić zasady konkursu,
  2. Polubić portal WLKM.pl na profilu Facebookowym
 4. W ramach danego konkursu uczestnik powinien wysłać nie więcej niż jedno zgłoszenie.
 5. Zgłoszenie powinno być dziełem uczestnika, zgodnie z przestrzeganiem zasad praw autorskich. W innym przypadku zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.
 6. W konkursie nie mogą brać osoby będące w redakcji portalu WLKM.pl.
 7. Organizator może anulować konkurs, jeśli udział w nim nie weźmie minimum 10 osób.
 8. Organizator ma prawo nie przyznać nagrody osobie, która w krótkim odstępie czasu wygrała nagrodę w innym konkursie zorganizowanym przez Organizatora.
 9. Organizator ma prawo wykorzystywać zgłoszenia Uczestników w celu promowania portalu.

§3 [NAGRODY]

 1. W konkursach przyznane zostają nagrody każdorazowo podawane w artykule konkursowym na portalu wlkm.pl
 2. W przypadku odstąpienia od otrzymaj nagrody, organizator ma prawo przekazać ją innemu uczestnikowi konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za etap wysyłki nagrody oraz termin jej dostarczenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan w jakim dotrą nagrody do uczestnika konkursu. Wszelkie reklamacje proszę składać osobiście do danego oddziału, z którego została wysłana nagroda.
 5. Po zakończeniu konkursu, zwycięzca ma 7 dni na nadesłanie swoich danych do wysyłki na adres kontakt@wlkm.pl, po tym okresie przyznanie nagrody jest nieważne.
 6. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie wszystkich zasad konkursu, wymienionym w artykule konkursowym.

§4 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu konkursu mogą być zgłaszane drogą elektroniczną poprzez wysłania wiadomość na adres kontakt@wlkm.pl
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.
 3. Reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs – reklamacja” oraz zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez redakcję portalu WLKM.pl w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia.

§6 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

Organizator konkursu zapewnia, że dane osobowe przesyłane prze uczestników konkursu, są wykorzystywane wyłączenie w celu wysyłki nagrody. Dane zwycięzców nie są gromadzone oraz udostępniane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 1. Regulamin jest dostępny do wglądu uczestników na stronie WLKM.pl.
 2. Uczestniczenie w konkursach wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.
 3. Organizator zastrzega wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 4. Decyzja organizatora jest ostateczna.